ระบบ QR CODEแสดงข้อมูลสินค้าลิขสิทธิ์

          การก้าวเข้าสู่ยุคใหม่กับยุคที่เต็มไปด้วยการแข่งขันกันตลอดเวลา ร่วมไปถึงด้านอุสาหกรรมไอที ด้านการค้าขาย หรือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในการเลือกปลอดภัยให้ให้ความใส่ใจกับการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากขึ้น ซึ่งเป็นอีกปัญจัยหนึ่งที่หลายๆ ธุรกิจควรให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามยุคสมัย มายกระดับการให้บริการที่ดีต่อผู้บริโภค ที่เริ่มจากการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าสินค้าที่ลูกค้าได้รับนั้นเป็นสินค้าแท้ 100% 
          ระบบ QR Code แสดงข้อมูลสินค้าลิขสิทธิ์ ระบบบที่จะมาช่วยตรวจสอบความถูกต้องของลิขสิทธิ์บนตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าว่าสินค้าที่ลูกค้าได้รับไปนั้นเป็นสินค้าแท้ 100% 

สินค้าที่ต้องการให้ผู้บริโภค ความมั่นใจว่าเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ถูกต้อง 100%

ไม่ใช่สินค้าปลอมแปลงการใช้งานง่ายๆ เพียงใช้สแกน QR CODE ที่ติดภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

QR CODE ลิขสิทธิ์จะแสดงข้อมูล ว่าสินค้าชิ้นนี้ ยังไม่เคยมีคนสแกนมาก่อน และลูกค้าเป็นคนแรกที่ได้สแกนสินค้าชิ้นนี้ เช่นขึ้นข้อความ “สินค้านี้เป็นสินค้าลิขสิทธิ์แท้ 100%”
และแสดงรหัสของสินค้าถ้าสินค้าถูกปลอมแปลงหรือ มีการทำรหัสซ้ำ เมื่อผู้ใช้งานถูกสแกนซ้ำ ข้อมูลจะแสดงว่า “สินค้านี้เคยมีการถูกสแกนมาก่อนแล้ว”
รหัสปลอม ถ้าถูกสร้างขึ้นมา ระบบจะแสดงข้อมูลว่าเมื่อผู้ใช้งานถูกสแกนซ้ำ ข้อมูลจะแสดงว่า “ไม่พบรหัสนี้ในระบบ” เพื่อเป็นการตรวจสอบได้ว่า สินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้าปลอมแปลง

นอกจากการแสดงข้อมูลของสินค้าที่บ่งบอกเรื่องลิขสิทธิ์แล้ว ในระบบของ REVERI ยังสามารถแสดงข้อมูลรหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, เลขล็อตที่ผลิต, วันที่ผลิต, วันหมดอายุ, ผู้จัดจำหน่าย, ผู้ผลิต, ผู้นำเข้า เป็นต้น เอาไว้เป็นข้อมูลให้กับลูกค้า เพื่อตรวจสอบรวมไปถึงวิธีการใช้งาน แบบรูปภาพ, PDF, หรือไฟล์ VIDEO

บริการเสริมสถิติสำหรับข้อมูลการสแกน QR CODE

Slide

นอกจากการแสดงข้อมูลของสินค้าที่บ่งบอกเรื่องลิขสิทธิ์แล้ว ในระบบของ REVERI ยังสามารถแสดงข้อมูลรหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, เลขล็อตที่ผลิต, วันที่ผลิต, วันหมดอายุ, ผู้จัดจำหน่าย, ผู้ผลิต, ผู้นำเข้า เป็นต้น เอาไว้เป็นข้อมูลให้กับลูกค้า เพื่อตรวจสอบรวมไปถึงวิธีการใช้งาน แบบรูปภาพ, PDF, หรือไฟล์ VIDEO

บริการเสริมเก็บข้อมูลความพึงพอใจจากลูกค้า

บริการเสริมเก็บข้อมูลความพึงพอใจจากลูกค้า REVERI มีบริการเสริมสำหรับผู้จัดจำหน่ายที่อยากเก็บข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า โดยระบบสมาชิก หรือไม่เป็นสมาชิก
ได้ทั้ง 2 ทาง เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปพัฒนาสินค้าต่อไปในอนาคต