ป้ายกำกับ รางวัล

ระบบแจกรางวัลส่วนลด สําหรับกิจกรรมการตลาด

การแจกส่วนลดรูปแบบกระดาษ จะเปลี่ยนไปเมื่อเราใช้ ระบบดิจิทัลเข้ามาช่วย เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ในการแจก และสามารถนับจำนวนที่แม่นยำของลูกค้าเข้ามาใช้งานได้เป็นอย่างดี หรือการเพิ่มของรางวัล ให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า โดยสามารถใช้งานผ่านการสแกน QR Code เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์กิจกรรมนี้