Slide REVERI
คือบริการเสริมสำหรับ LINE OA

Slide สร้างกิจกรรมทางการตลาด ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่าย
ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

Slide สแกน QR Code จากสินค้า
เพื่อสะสมแต้ม ไว้ใช้แลกของรางวัล
เพื่อกระตุ้นยอดขาย
สะสมแต้ม

Slide สแกน QR Code
เพื่อส่งรายชื่อเข้าชิงรางวัล
โดยมีมากกว่า 1 รางวัล ได้
ชิงโชค

Slide เมื่อมีงานลงทะเบียน ซื้อบัตรเข้าร่วมงานแล้ว
สามารถเก็บบัตรเข้างานไว้ใน LINE OA
เพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่หน้างานดู
ซื้อบัตรเข้าชมงาน