กิจกรรมเช็คอินสำหรับงานอีเว้นท์

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ กิจกรรมเช็คอิน เพื่อเป็นการจูงใจผู้ที่เข้าร่วมงานอีเว้นท์ให้เดินทั่วงาน โดยอาจจะมีการให้ของรางวัลที่ไม่ได้มีมูลค่ามาก เพื่อเป็นการตอบแทน การที่คนเดินทั่วงานอาจจะเป็นผลลัพธ์ ที่มีค่ามากกว่า ซึ่งอันนี้จะใช้ในหลายๆ กรณี เช่นงานภายใน เพื่อให้ทำกิจกรรม หรือ เพื่อคนที่มาเดินชมงาน ได้เดินดูบู๊ทหลายๆบู๊ทจนครบ เป็นต้น และยังใช้เป็นการเก็บสถิติได้ ในกรณีที่ไม่ครบ เพราะเราสามารถเช็คยอดการเช็คอินของทุกจุด เพื่อดูว่า จากจุดทั้งหมด มีจุดไหนที่มีคนสแกนน้อยที่สุด และเราเก็บข้อมูลนี้ไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตว่า ควรปรับปรุง การออกแบบแปลนงานใหม่ ให้สะดวกต่อผู้ที่มาเดินในงานมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้เล่นหน้างาน เล่นผ่าน แอปพิลเคชัน LINE ข้อดีคือ การได้ลูกค้าเพิ่มเพื่อน ก่อนที่จะทำกิจกรรม เพื่อใช้ต่อยอดในการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในอนาคต

กิจกรรมเช็คอินสำหรับงานภายใน

ในกรณีที่เป็นงานภายใน แล้วมีข้อมูลที่ต้องการให้พนักงานของบริษัท หรือองค์กร ได้ศึกษา ได้ทำกิจกรรม ร่วมสนุก อันนี้สามารถประยุกต์ได้ตามสะดวก ว่าจะเน้นสันทนาการ หรือว่า เน้นให้ความรู้ เพื่อเดินทุกจุดในงาน ในหลายๆ กรณี จะเป็นห้องประชุมหลายๆ ห้องประชุม และมีวิทยากร หลากหลายความสามารถ รอให้ความรู้แบ่งเป็นรอบๆ เมื่อเราต้องการให้พนักงาน เดินวนในทุกๆ ห้องประชุม การใช้งานจุดเช็คอิน แบบดิจิทัลนี้ จะสะดวกในการเก็บข้อมูล มากกว่าการ ประทับตราลงบนกระดาษ แต่ก็นั้นแหละครับ การใช้กระดาษ ยังเป็นเรื่องที่ลงทุนน้อยกว่า แต่ต้องใช้ทรัพยากรมนุษย์ในการ มาเก็บข้อมูลอีกอยู่ดี หรือการนำข้อมูลกระดาษ มาเก็บในในไฟล์ดิจิทัล ซึ่งอาจจะ มีความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูล ถ้าผมจะแนะนำ ผมแนะนำเป็นการใช้ Google form ก็ได้ถ้าต้องการประหยัดนะครับ แล้วค่อยเอารายชื่อ หรือ รหัสพนักงานมากรองอีกที ถ้าเป็นงานปิด ที่ไม่มีความเร่งด่วน ผมคิดว่าไม่น่าใช้ปัญหาในการใช้งาน google form แต่ถ้าเราต้องการเก็บข้อมูลแบบ คนที่เล่นครบแล้วเท่านั้นถึงจะได้รับรางวัล หรือของที่ระลึก เราสามารถใช้บริการของ Reveri ได้เพื่อประหยัดเวลา และททัพยากรมนุษย์ ในการตรวจสอบข้อมูล ทั้งนี้ระบบนี้จะทำงานได้ควรมีระบบลงทะเบียนด้วย เพื่อการเก็บข้อมูล และตรวจสอบข้อมูล

ตัวอย่างกิจกรรมของ หวาน เด้อ แลนด์ เป็นกิจกรรม ที่ใช้เบอร์มือถือ ในการลงทะเบียนเท่านั้น และตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่ห้าง จะตั้งเป็นป้ายอธิบายการเล่น ผู้เล่น เพียงเดินหาป้ายที่ตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ภายในศูนย์การค้า เพื่อสะสมขนมหวาน แบบต่างๆ ให้ครบตามเวลาที่กำหนด เพื่อลุ้นรับของหวาน เป็นรางวัล

การต่อยอดกิจกรรม

การเช็คอินอาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ในแต่ละกิจกรรม เราสามารถใส่ ลูกเล่นเข้าไปเพิ่มเติมได้ เช่น การทำเกม หรือสะสมคะแนน แต่ละกิจกรรม คะแนนที่ได้ จะมาจากการทำกิจกรรมของผู้เล่นเอง หรือ สามารถที่จะให้เจ้าหน้าที่แต่ละจุดกิจกรรม สามารถสแกน QR Code และเพิ่มคะแนน ของแต่ละคนลงไป เพื่อมีการใช้เกณฑ์คะแนนเพื่อแบ่งประเภทของรางวัล บางกิจกรรมอาจจะเป็นการตามตอบง่ายๆ ว่าเค้ารู้ในเรื่องที่ได้ไปเรียนรู้มาจริงๆ หรือ เป็นการพิมพ์ตอบคำถาม เพื่อใช้เป็นสถิติ ต่อยอดในอนาคต การทำกิจกรรมเช็คอิน สามารถแบ่งเป็นทีมได้ ในกรณีที่เป็นพนักงานในองค์กรเล่นกันเอง โดยข้อมูลพวกนี้ ควรมีการแบ่งกลุ่มกันให้เรียบร้อยก่อน ที่จะเริ่มกิจกรรม โดยทางระบบของ Reveri สามารถมีหน้าแสดงคะแนนของแต่ละทีม เพื่อให้สมาชิกในทีมได้เห็นและตั้งใจ ในการร่วมกิจกรรมให้มากขึ้น เพื่อสร้างความสามัคคีในกลุ่ม