ตารางของจำนวน QR Code ในการใช้งาน

เป็นจำนวนของ QR Code ที่จะถูกผลิต ตามที่ลูกค้าต้องการใช้งาน ยิ่งจำนวนมาก ยิ่งราคาถูกลง

จำนวน QR Codeบาทราคาต่อ QR Code
1,000 รหัส10,000 บาท10 บาท
5,000 รหัส45,000 บาท9 บาท
10,000 รหัส80,000 บาท8 บาท
25,000 รหัส175,000 บาท7 บาท
50,000 รหัส300,000 บาท6 บาท
100,000 รหัส500,000 บาท5 บาท
250,000 รหัส1,000,000 บาท4 บาท
500,000 รหัส1,500,000 บาท3 บาท
1,000,000 รหัส2,000,000 บาท2 บาท
มากกว่า 1,000,000 รหัสติดต่อเจ้าหน้าที่

ระยะเวลาของกิจกรรม

ระยะเวลาของกิจกรรมมีผลต่อราคา และจำนวนของ QR Code มีผลเป็นอย่างยิ่งต่อราคา

จำนวน QR Code ต่อ Line OA1 เดือน2 เดือน3 เดือน4 เดือน6 เดือน1 ปี
1,000 รหัสฟรี5,00010,00015,00020,00030,000
5,000 รหัสฟรี10,00020,00030,00035,00060,000
10,000 รหัสฟรี20,00030,00045,00050,00090,000
25,000 รหัสฟรี30,00040,00060,00065,000120,000
50,000 รหัสฟรี40,00050,00075,00080,000150,000
100,000 รหัสฟรี50,00060,00090,00095,000180,000
250,000 รหัสฟรี60,00070,000105,000110,000210,000
500,000 รหัสฟรี70,00080,000120,000125,000240,000
1,000,000 รหัสฟรี80,00090,000135,000140,000270,000

ประเภทของรางวัลที่ต้องการแจก

ของรางวัลที่จะแจก เช่น รถยนต์, สมาร์ทโฟน, สร้อยคอทองคำ แบบนี้เรียกรางวัลละ 1 อย่าง แต่ไม่เกี่ยวกับจำนวนของรางวัลที่ต้องการจะแจก ใน 1 อย่าง อาจจะมีหลายรางวัลได้

ประเภทของรางวัลราคา
1 อย่าง20,000 บาท
2 อย่าง35,000 บาท
3 อย่าง40,000 บาท
4 อย่าง50,000 บาท
5 อย่าง60,000 บาท
10 อย่าง80,000 บาท
20 อย่าง150,000 บาท
มากกว่า 20 อย่างติดต่อเจ้าหน้าที่

จำนวนของรางวัลที่ต้องการแจก

จำนวนของรางวัลในกิจกรรมทั้งหมดที่ต้องการแจก เช่น แจกสมาร์ทโฟน 10 รางวัล, สร้อยคอทองคำ 20 รางวัล รวมรางวัลทั้งหมดเป็น 30 รางวัล

จำนวนของรางวัลทั้งหมดราคา
10 รางวัล10,000 บาท
25 รางวัล22,500 บาท
50 รางวัล40,000 บาท
100 รางวัล70,000 บาท
250 รางวัล150,000 บาท
500 รางวัล250,000 บาท
1,000 รางวัล400,000 บาท
มากกว่า 1,000 รางวัลติดต่อเจ้าหน้าที่

ประเภทของกิจกรรม

ประเภทของกิจกรรมราคา
กิจกรรมใช้แต้มแลกเข้า25,000 บาท
กิจกรรมเข้าร่วมลุ่นรายวัน (อัตโนมัติ)
**ไม่ใช่แต้ม**
25,000 บาท
กิจกรรมเข้าร่วมลุ่นรางวัลใหญ่ (อัตโนมัติ)
**ไม่ใช่แต้ม**
25,000 บาท

ประเภทของกิจกรรม

ประเภทของกิจกรรมราคา
1 คน 1 สิทธิ์ ต่อ กิจกรรมฟรี
1 คน หลายสิทธ์ในการเข้ากิจกรรมฟรี

จำนวนของกิจกรรม

จำนวนของกิจกรรมราคา
1 กิจกรรม15,000 บาท
5 กิจกรรม70,000 บาท
10 กิจกรรม130,000 บาท
15 กิจกรรม180,000 บาท
20 กิจกรรม220,000 บาท
30 กิจกรรม300,000 บาท
50 กิจกรรม450,000 บาท
มากกว่า 50 กิจกรรมติดต่อเจ้าหน้าที่