ซื้อตั๋วเข้าชมงาน

สร้างระบบเชื่อม Line OA เพื่อใช้ซื้อตั๋วเข้าชมงาน

เพื่อลดการสัมผัส และลดต้นทุนการพิมพ์บัตรเข้างาน

ข้อดีของการใช้ Line OA

สามารถสื่อสาร 2 ทาง กับลูกค้า หรือ บรอดแคสต์ ข้อความ เพื่อประชาสัมพันธ์ ไปยังลูกค้าของคุณ

ลักษณะการใช้งานของระบบ

สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน Line OA

เมนูของ Line OA

กดเมนูใน Line OA จะมีคำขออนุญาตเข้าใช้งาน

*ขอเพียงครั้งเดียว*

ซื้อตั๋วเข้าชมงาน

ลูกค้าสามารถเลือกจำนวนที่นั่งตามที่ต้องการได้

ยืนยันจำนวนตั๋วที่ต้องการ

ลูกค้าสามารถเลือกที่จะชำระเงินเลย
หรือย้อนกลับไปเพื่อแก้ไขจำนวนของตั๋ว

ช่องทางการชำระเงิน

ลูกค้าเลือกช่องทางการชำระเงิน

แสดง QR เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

สถานะของ QR จะยังเป็น “ยังไม่ได้เข้าร่วมงาน”
จนกว่าจะมีการสแกนจากเจ้าหน้าที่หน้างาน
เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมงาน

แสดง QR เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

สถานะของ QR จะยังเป็น “ยังไม่ได้เข้าร่วมงาน” จนกว่าจะมีการสแกนจากเจ้าหน้าที่หน้างาน เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมงาน

เมื่อ QR Code ถูกใช้งานแล้ว

เมื่อลูกค้าเคยเข้าร่วมงานสถานะจะถูกเปลี่ยน และบันทึกช่วงเวลาที่ถูกใช้งาน