ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

Slide

หากคุณกำลังจะจัดงานแล้วต้องการระบบลงทะเบียน

การเขียนในกระดาษเป็นเรื่องล่าสมัยไปเลย เมื่อเราสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นด้วยการใช้ Line OA เป็นระบบลงทะเบียนแบบออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็ว และเสริมประสิทธิภาพให้กับธุรกิจขิงคุณ

ลักษณะการใช้งานของระบบ​

สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน Line OA

เมนูของ Line OA

กดเมนูใน Line OA จะมีคำขออนุญาตเข้าใช้งาน

*ขอเพียงครั้งเดียว*

ลูกค้าเพียงสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน ต่อจากนั้นสามารถกดลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมงานได้เลย

ระบบตรวจสอบการซ้ำของเบอร์โทรมือถือ

ระบบของ Reveri จะกรองการซ้ำของผู้เข้างาน จากเบอร์โทรที่เคยลงทะเบียนแล้งเพื่อป้องกันการลงทะเบียนซ้ำ

แสดง QR Code หน้างาน

เพียงแสดง QR Code หน้างานเพื่อให้เจ้าหน้าที่สแกนเข้าร่วมงาน

ลูกค้าเพียงแสดง QR Code เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน้างานสแกน และบันทึกข้อมูลการเข้างานอัตโนมัติ

ประโยชน์ของระบบเสริมสำหรับ LINE OA หรือ LINE official account มีดังต่อไปนี้:

  • ลดการใช้กระดาษแบบดั้งเดิม ลดการพิมพ์ผิด นำใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
  • ระบบใช้งานง่าย สะดวกเหมาะกับยุคโควิด-19 ลดการสัมผัส